Lịch Làm Việc Nội Trú Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 01/07/2024 Đến 07/07/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGDÃY CẤP CỨUBÍCHHẢIPHƯƠNGYẾNTRANG B
DÃY HÀNH CHÍNHHẢIDŨNGDƯƠNG CBÍCHPHƯƠNG
HỘI CHẨN ĐI   BÌNHBÍCHYẾNHẢIHUYỀN
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHUỶLIỄUCHÂUTHUỶCHÂU
HỘI CHẨN PHỔI KẼ TT HÔ HẤP CHIỀU T5 HUYỀN 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)DƯƠNG CDƯƠNG CTRANG B (HUYỀN)PHƯƠNGĐỨC
NỘI SOI KHỚPĐỨC (DŨNG)ĐỨC (MINH)BÌNH (DŨNG)BÌNH (MINH)YẾN (DŨNG)
SINH THIẾT CƠ MỞMINHĐỨCĐỨCDŨNGYẾN
KHÁM CXK4 P412 K2  DƯƠNG ADƯƠNG ADƯƠNG A
KHÁM P407 K1 BÌNH TRANG B 
KHÁM P426 K1HUYỀN    
TIÊM KHỚP P412 K1  MINH  

Viết một bình luận