Lịch Làm Việc Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 17/06/2024 Đến 23/06/2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGDƯƠNG CDŨNGDŨNGTRANG DHUẾ ANH
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHMAIMAITÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOACHÂUTHUỶCHÂUHOA
HỘI CHẨN PHỔI KẼ TT HÔ HẤP CHIỀU T5 NHÂM 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)THOADƯƠNG CPHƯƠNGTHOATRANG D
DƯƠNG C
NỘI SOI KHỚPDƯƠNG BTÙNGĐỨCTÙNGDƯƠNG B
SINH THIẾT CƠ MỞDƯƠNG BMINHĐỨCTÙNGĐỨC
SIÊU ÂM P410 (7h30 – 16h30)HOAĐỨCGIANGĐỨCPHONG
TRANG D
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)NHÂMTHOATRANG DDƯƠNG BTRANG A
TIÊM KHỚP K1MINHHUẾ ANHMINHPHƯƠNGDŨNG
PHƯƠNG
TIÊM KHỚP K2DƯƠNG APHƯƠNGDƯƠNG AMINHDƯƠNG A
ĐIỆN CƠGIANGHOANHÂMGIANGNHÂM
KHÁM P426 K1BSCKII TÙNGBSCKII HÀTS HOAPGS THUỶTS NGA
KHÁM P422 K1BSCKII THẢOBSCKII THẢOBSCKII THẢOBSCKII THẢOBSCKII THẢO
CXK 2 P203 K2MAIDƯƠNG BDƯƠNG CDŨNGHUYỀN

Viết một bình luận