Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 7/2024

THỨ 21 NHÂM8 TRANG B15 TÂM22 THOA29 TÂM
THỨ 32 THỦY (DƯƠNG C)9 THOA16 YẾN23 HÀ (PHƯƠNG)30 YẾN
THỨ 43 TÂM10 HÀ (MINH)17 BÍCH24 MAI31 BÍCH
THỨ 54 YẾN11 MAI18 BÌNH (DŨNG)25 DƯƠNG B1/8 BÌNH (MINH)
THỨ 65 BÍCH12 DƯƠNG B19 HẢI26 HUẾ ANH2/8 HẢI
THỨ 7 NGÀY6 BÌNH (PHƯƠNG)13 HUẾ ANH20 HUYỀN27 ĐỨC3/8 HUYỀN
THỨ 7 ĐÊM6 HUYỀN13 ĐỨC20 HẠNH27 TÙNG3/8 HẠNH
CHỦ NHẬT NGÀY7 HẠNH14 TÙNG21 NHẠN28 NHÂM4/8 NHẠN
CHỦ NHẬT ĐÊM7 NHẠN14 NHÂM21 TRANG B28 LIỄU (DƯƠNG C)4/8 TRANG B

Viết một bình luận