Lời Mời Người Bệnh Chia Sẻ

Để chung tay với các thầy truốc của Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai nhằm đẩy lùi các bệnh cơ xương khớp và để chia sẻ, rút kinh nghiệm, giúp tất cả người bệnh không may mắc các bệnh cơ xương khớp có cái nhìn đúng và tích cực về bệnh cũng … Read more