Chương Trình Quản Lý Bệnh Mạn Tính

Trung tâm Cơ Xương Khớp triển khai các Chương trình quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm theo Thông tư 40/2015/TT-BYT từ ngày 01/06/2015 bao gồm các bệnh: Luput ban đỏ Viêm đa cơ và da Xơ cứng bì hệ thống (xơ cứng bì toàn thể) Bệnh tổ chức liên kết tự miễn hỗn … Read more