Lịch Khám Bệnh Nhà K1 Và K2 Từ 01/01/2024 Đến 04/02/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 PK203 CXK1             CXK2 DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA PK204 CXK3 THẢO THẢO THẢO THẢO THẢO  KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1 KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến … Read more

Lịch Làm Việc Ngoại Trú Từ 05/09/2023 Đến 01/10/2023

KHOA KHÁM BỆNH   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 PK203 CXK1 CXK2 DƯƠNG AHÀ DƯƠNG AHÀ DƯƠNG AHÀ DƯƠNG AHÀ DƯƠNG AHÀ PK204 CXK3 PHONG PHONG PHONG PHONG PHONG TIÊM KHỚP KKB HIỀN BÌNH NGA NHẠN BÌNH  KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ 9 TẦNG TIÊM KHỚP K1 (TỪ 07h30 … Read more

Đơn Vị Khám, Chữa Bệnh Thường Quy

Đơn vị khám bệnh thường quy cho người bệnh của Trung tâm Cơ Xương khớp nằm tại tầng 2 nhà K2 (nhà 4 tầng), bệnh viện Bạch Mai. Xin lưu ý ngoài địa chỉ này, Trung tâm Cơ Xương Khớp không có cơ sở khám, chữa bệnh thường quy ngoại trú nào khác. Mọi địa … Read more