Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 28/08/2023 Đến 03/09/2023

CÔNG VIỆC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 NGHỈ LỄ KHU NỘI TRÚ TRỰC BUỒNG HẢI GIANG (MINH) THOA (MINH) BÌNH(MINH)   HỘI CHẨN ĐI    TÂM HẢI YẾN NGA   HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA THỦY BÌNH CHÂU LIỄU   HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ(CHIỀU T5 TẠI … Read more

Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 21/08/2023 Đến 27/08/2023

CÔNG VIỆC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 KHU NỘI TRÚ TRỰC BUỒNG HẢI (MINH) BÌNH (MINH) THOA (MINH) HẢI   THOA HỘI CHẨN ĐI    TÂM YẾN HẢI NGA BÌNH HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA THỦY LIỄU CHÂU LIỄU THỦY HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ … Read more