Câu Lạc Bộ Bệnh Nhân Trung Tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh Viện Bạch Mai

Chương trình Câu Lạc Bộ Bệnh Nhân của Trung tâm có các hoạt động thường quy gặp gỡ, trao đổi và có các bài giảng về y học thường thức, trả lời các câu hỏi của người bệnh và người nhà người bệnh về các vấn đề liên quan đến các bệnh cơ xương khớp.

Nơi tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân, trao đổi thông tin, được tổ định kỳ chức tại Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch mai, tại tầng 5 nhà P.

Người bệnh quan tâm có thể thường xuyên truy cập trang này để nhận thông tin liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ bệnh nhân Trung tâm Cơ Xương Khớp.

Viết một bình luận