CFR 2023_Gala Dinner

GALA DINNER

Gala dinner hội nghị CFR 2023 được tổ chức từ 18:30 đến 20:30 thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại khu vực Hội trường tổng hợp từ Hội trường A và Hội trường B. Các vị khách quý, đại biểu có giấy mời tham dự hội nghị được chào đón tại buổi tiệc Gala Dinner ấm cúng và sôi động của Hội nghị năm nay. Quý đại biểu, khách quý có nhu cầu cần thêm thông tin về Gala Dinner xin liên hệ Ban thư ký hội nghị để biết thêm chi tiết.

Viết một bình luận