CFR 2023_Hội Thảo Vệ Tinh

CÁC HỘI THẢO VỆ TINH ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CFR 2023

Hội Thảo Vện Tinh 1

Chương trình hội thảo vệ tinh tiền hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của công ty Novartis Việt Nam diễn ra tại Hội trường A từ 17:00 đến 19:00 ngày 13 tháng 10 năm 2023.

Chương trình chi tiết hội thảo vệ tinh tiền hội nghị.

Hội Thảo Vện Tinh 2

Chương trình hội thảo vệ tinh tại hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của công ty Novartis Việt Nam diễn ra tại Hội trường A từ 17:00 đến 19:00 ngày 13 tháng 10 năm 2023.

Chương trình chi tiết hội thảo vệ tinh tại hôi nghị.

Viết một bình luận