CFR 2023_Hội Trường A – Buổi Chiều – Phiên 3

HỘI TRƯỜNG A

HALL A

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 3
Scientific Reports – Session 3
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. Đào Xuân Thành,  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Châu, TS.BS. Hoàng Gia Du
Chairs: Assoc. Prof.  Dao Xuan Thanh, MD.,PhD., Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Chau, MD.,PhD., Dr. Hoang Gia Du, MD.,PhD
14:00 14:20Gãy xương do loãng xương và hướng tiếp cận đa chuyên khoa
Osteoporotic fracture and multidisciplinary approach
TS. Hoàng Gia Du – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
Dr. Hoang Gia Du, MD, PhD. – Head of Department of Traumatology and Orthopaedics, Bach Mai Hospital – Hanoi
14:20 14:40Điều trị bảo tồn hay phẫu thuật trong thoái hóa khớp giai đoạn muộn
Preserve treatment or surgery in late stage osteoarthritis
PGS.TS. Đào Xuân Thành – Phó giám đốc, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 Assoc.Prof. Đào Xuân Thành – Vice director, Head of Department of Traumatology and Orthopaedics, Hanoi Medical University Hospital
14:40 15:00Viêm khớp dạng thấp khó điều trị và giải pháp
Difficult to treat rheumatoid arthritis and solution
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Châu – Trưởng khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện TW Quân đội 108
Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Chau – Head of Department of Rheumatology, 108 Military Central Hospital
15:00 15:10Thảo luận DiscussionChủ tọa đoàn Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận