CFR 2023_Hội Trường A – Buổi Chiều – Phiên 4

HỘI TRƯỜNG A

HALL A

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 4
Scientific Reports – Session 4
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, PGS. TS. Trần Thị Minh Hoa, TS.BS. Nguyễn Thi Phương Thủy
Chairs: Assoc.Prof. Nguyen Van Hung, MD., PhD., Assoc.Prof. Tran Thi Minh Hoa, MD., PhD., Dr. Nguyen Thi Phuong Thuy, MD., PhD.
15:20 15:40  Điều trị bệnh cơ xương khớp ở phụ nữ có thai
How to treat pregnant women with rheumatic and musculoskeletal disease?
PGS. TS. Trần Thị Minh Hoa – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Assoc.Prof. Tran Thi Minh Hoa – Hanoi Medical University Hospital
15:40 16:00  Các phương pháp điều trị mới cho Lupus ban đỏ hệ thống
New treatment for systemic Lupus erythematosus
TS. Nguyễn Thị Phương Thủy – Phó giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai
Dr. Nguyen Thi Phuong Thuy, MD, PhD – Vice director of the Centre for Rheumatology, Bach Mai Hospital
16:00 16:20Những điểm mới trong viêm khớp dạng thấp?
What is new in rheumatoid arthritis?
PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng Bệnh viện Bạch Mai
Assoc. Prof. Nguyen Van Hung – Bach Mai Hospital
16:20 16:30Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận