CFR 2023_Hội Trường A – Buổi Sáng – Phiên 2

HỘI TRƯỜNG A

HALL A

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 2
Scientific Reports – Session 2
Chủ tọa đoàn: GS. TS. Võ Tam, PGS. TS. Đoàn Văn Đệ, PGS.TS. Vũ Văn Giáp, PGS.TS. Nguyễn Đình Khoa
Chairs: Prof. Vo Tam, MD,PhD., Assoc.Prof. Doan Van De, MD, PhD., Assoc.Prof.  Vu Van Giap, MD,PhD., Assoc.Prof. Nguyen Dinh Khoa, MD,PhD.
10:30 10:50Lợi ích của nhóm thuốc sinh học thế hệ mới iIL23, Guselkumab trong kiểm soát các dấu hiệu khớp và da
Benefits of new biologic generation, Guselkumab in management of joint and skin manifestations
PGS. TS. Nguyễn Đình Khoa – Trưởng khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM
Assoc. Prof. Nguyen Dinh Khoa – Head of Rheumatology Department, Cho Ray hospital, Ho Chi Minh City
10:50 11:10Điều trị bệnh gút có bệnh đồng mắc
Treatment of gout with comorbidities
GS.TS. Võ Tam Trường Đại học Y dược Huế
Prof. Vo Tam, MD, PhD – Hue University of Medicine and Pharmacy
11:10 11:30Điều trị nhóm bệnh thể trục trong viêm khớp vảy nến
Management of axial disease in patients with psoriatic arthritis
GS. Helena Marzo-Ortega – Bệnh viện trường Đại học Leed NHS Trust, Vương quốc Anh
Prof. Helena Marzo-Ortega, Leed Teaching hospital NHS Trust – United Kingdom
11:30 11:50Thảo luận DiscussionChủ tọa đoàn Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận