CFR 2023_Hội Trường B – Buổi Chiều – Phiên 3

HỘI TRƯỜNG B

HALL B

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 3
Scientific Reports – Session 3
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc, TS. BS. Trần Thị Tô Châu, TS.BS. Lê Thị Liễu
Chairs: Assoc. Prof. Nguyễn Vĩnh Ngọc, MD., PhD., Dr. Tran Thi To Chau, MD., PhD., Dr. Le Thi Lieu, MD., PhD.
14:00 14:20Làm thế nào để nhận diện sớm viêm khớp cột sống?
How to recognise early cases of spondyloarthritis?
TS. Nguyễn Huy Thông – Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân Y
Dr. Nguyen Huy Thong, MD, PhD. – Head of Department of Rheumatology, Military Hospital 103, Military Medical University
14:20 14:40Chẩn đoán và điều trị bệnh lý khớp vai ở cơ sở y tế không chuyên khoa
Diagnosis and treatment of shoulder disease in non-specialised clinics
TS. Lê Thị Liễu – Phó giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai
Dr. Le Thi Lieu, MD, PhD – Vice Director of the Centre for Rheumatology, Bach Mai Hospital
14:40 15:00Chẩn đoán và điều trị sớm loãng xương tại tuyến y tế cơ sở
Early diagnosis and treatment of osteoporosis at community level
TS. Trần Thị Tô Châu – Phó giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai
Dr. Tran Thi To Chau, MD, PhD. – Vice Director of the Centre for Rheumatology, Bach Mai Hospital
15:00 15:10Thảo luận DiscussionChủ tọa đoàn Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận