CFR 2023_Hội Trường B – Buổi Chiều – Phiên 4

HỘI TRƯỜNG B

HALL B

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 4
Scientific Reports – Session 4
Chủ tọa đoàn: PGS. TS. Nguyễn Mai Hồng, PGS.TS. Đặng Hồng Hoa, TS. BS. Bùi Hải Bình
Chairs: Assoc. Prof.  Nguyen Mai Hong, MD.,PhD., Assoc.Prof. Dang Hong Hoa, MD., PhD., Dr. Bui Hai Binh, MD., PhD.
15:20 15:40Chiến lược điều trị đau trong các bệnh lý thấp khớp cho bác sĩ đa khoa
Pain management in rheumatic disease strategy for general doctor
TS. Phạm Hoài Thu – Giám đốc trung tâm khám bệnh số 1 Tôn Thất Tùng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Dr. Pham Hoai Thu, MD, PhD. – Director of Medical Centre No1 Ton That Tung, Hanoi Medical University Hospital
15:40 16:00  Tiếp cận chẩn đoán một trường hợp viêm khớp tại tuyến y tế cơ sở
Diagnostic approach for an arthritis case in primary care setting
TS. Hoàng Văn Dũng – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Dr. Hoang Van Dung, MD, PhD. – Vice Director of International General Hospital Hai Phong
16:00 16:20Tiếp cận chẩn đoán đau thắt lưng trước khi chuyển tới bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp
Diagnostic approach for low back pain before referral to rheumatologist
TS. Bùi Hải Bình – Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai
Dr. Bui Hai Binh, MD, PhD – Centre for Rheumatology, Bach Mai Hospital
16:20 16:30Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận