CFR 2023_Hội Trường B – Buổi Sáng – Phiên 1

HỘI TRƯỜNG B

HALL B

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 1
Scientific Reports – Session 1
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Thủy, PGS. TS. Lê Thu Hà, PGS.TS. Lưu Thị Bình
Chairs: Assoc.Prof. Vu Thi Thanh Thuy, MD,PhD., Assoc. Prof. Le Thu Ha, MD,PhD., Assoc.Prof. Luu Thi Binh, MD,PhD.
09:00 09:20Chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp tại tuyến y tế cơ sở
Diagnosis and treatment for osteoarthritis in primary healthcare
PGS.TS. Lưu Thị Bình – Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Assoc.Prof. Luu Thi Binh, MD, PhD. – Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
09:20 09:40Chẩn đoán và điều trị viêm khớp dạng thấp giai đoạn sớm
Early diagnose and treat patients with rheumatoid arthritis
TS. Trương Quang Phổ – Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, BV Đa khoa Vĩnh Long
Dr. Truong Quang Pho MD, PhD, –  Can Tho University of Medicine and Pharmacy; Vinh Long General Hospital
09:40 10:00Điều trị thuốc sinh học tại tuyến y tế cơ sở: liệu có khả thi?
Biologic treatment in primary healthcare: is it possible?
TS. Cao Thanh Ngọc – Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh
Dr. Cao Thanh Ngoc, MD, PhD. – University of Medical and Pharmacy at Ho Chi Minh City
10:00 10:20Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận