CFR 2023_Hội Trường C – Buổi Chiều – Phiên 3

HỘI TRƯỜNG C

HALL C

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 3
Scientific Reports – Session 3
Chủ tọa đoàn: TS.BS. Hoàng Văn Dũng, TS. BS. Phạm Hoài Thu, ThS. Nguyễn Thị Thanh
Chairs: Dr. Hoang Van Dung, MD.,PhD., Dr. Pham Hoai Thu, MD., PhD., MSN. Nguyen Thi Thanh
14:00 14:20Đặc điểm người bệnh cao tuổi mắc bệnh cơ xương khớp và các lưu ý khi chăm sóc
Characteristics of elderly patients with musculoskeletal diseases and care notes
CN. Đoàn Thị Phương Anh – Bệnh viện E Hà Nội
BN. Doan Thi Phuong Anh – E Hospital Hanoi
14:20 14:40Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người nhà về cách chăm sóc bệnh nhi mắc bệnh Cơ xương khớp
Health counseling and education for family members on how to take care of children with musculoskeletal disease
CN. Bùi Ánh Nguyệt – Bệnh viện Bạch Mai
BN. Bui Anh Nguyet – Bach Mai Hospital
14:40 15:00Hướng nghiệp và vai trò của Điều dưỡng trong hướng nghiệp cho người bệnh Cơ xương khớp
Occupational guidance and the role of nurses in occupational guidance for musculoskeletal patient
CN. Nguyễn Thị Chinh – Bệnh viện đa khoa Đức Giang BN.
Nguyen Thi Chinh – Duc Giang General Hospital
15:00 15:10Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận