CFR 2023_Hội Trường C – Buổi Chiều – Phiên 4

HỘI TRƯỜNG C

HALL C

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 4
Scientific Reports – Session 4
Chủ tọa đoàn: TS.BS. Nguyễn Thị Như Hoa, TS. BS. Nguyễn Huy Thông, TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Chairs: Dr. Nguyen Thi Nhu Hoa, MD., PhD., Dr. Nguyen Huy Thong, MD., PhD., Dr. Nguyen Thi Lan Anh, RN., PhD.
15:20 15:40Các phương pháp Y học cổ truyền Điều dưỡng áp dụng để giảm đau cho người bệnh Cơ xương khớp
Traditional medicine methods that nurses apply to relieve pain for musculoskeletal patients
ThS. Trần Thị Bích – Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
MSN. Tran Thi Bich – Vietnam University of Traditional Medicine
15:40 16:00Phát hiện các dấu hiệu rối loạn tâm thần và cách Điều dưỡng  giải quyết khi người bệnh Cơ xương khớp có dấu hiệu trên
Detecting signs of mental disorders and how nurses handle them when musculoskeletal patients have the above signs
TS. Phạm Thị Thu Hường – Đại học Y Hà Nội
Dr. Pham Thị Thu Huong RN. PhD. – Hanoi Medical University
16:00 16:20Các bệnh lý Cơ xương khớp miễn dịch và các lưu ý mà Điều dưỡng cần cập nhật khi sử dụng các loại thuốc mới điều trị cho người bệnh
Immune musculoskeletal diseases and notes that nurses need to update when using new drugs to treat patients
CN. Vũ Thị Ngọc Thủy – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
BN. Vu Thi Ngoc Thuy – Thai Nguyen National Hospital
16:20 16:30Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận