CFR 2023_Hội Trường C – Buổi Sáng – Phiên 2

HỘI TRƯỜNG C

HALL C

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 2
Scientific Reports – Session 2
Chủ tọa đoàn: TS. BS. Tạ Thị Hương Trang, TS. BS. Cao Thanh Ngọc, TS. Bùi Minh Thu
Chairs: Dr. Ta Thi Huong Tang, MD,PhD., Dr. Cao Thanh Ngoc MD., PhD., Dr. Bui Minh Thu RN., PhD.
10:30 10:50Bệnh lí Cơ xương khớp liên quan đến da và chăm sóc da cho người bệnh
Skin-related musculoskeletal diseases and patient care
ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
MSN. Nguyen Thi Thuy Nga – 108 Military Central Hospital
10:50 11:10Vết thương mạn tính, các yếu tố ảnh hưởng đến lành vết thương mạn tính và các phương pháp mới trong chăm sóc vết thương
Chronic wound, factors affecting chronic wound healing, and new approaches to wound care
ThS. Trần Thị Ngọc – Bệnh viện Việt Đức
MSN. Tran Thị Ngoc – Viet Duc University Hospital
11:10 11:30Báo cáo chăm sóc ca bệnh có vết thương viêm mô tế bào/gút/đái tháo đường tại Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai
Case care report: Nursing care plan for a patient with cellulitis, gout and diabetes at Centre for Rheumatology, Bach Mai Hospital
ThS. Kiều Lan Hương – Bệnh viện Bạch Mai
MSN. Kieu Lan Huong – Bach Mai Hospital
11:30 11:50Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận