CFR 2023_Tóm Tắt_Tiếp Cận Chẩn Đoán Đau Thắt Lưng Trước Khi Chuyển Tới Bác Sĩ Chuyên Khoa Cơ Xương Khớp

Tóm Tắt Báo Cáo

TS. Bùi Hải Bình

Nội dung báo cáo

Viết một bình luận