CFR 2023_Tóm Tắt_Tiếp Cận Chẩn Đoán Đau Thắt Lưng Trước Khi Chuyển Tới Bác Sĩ Chuyên Khoa Cơ Xương Khớp

Tóm Tắt Báo Cáo

TS. Bùi Hải Bình

Nội dung báo cáo:

Viết một bình luận