Chương Trình Quản Lý Các Bệnh Nhân Bị Bệnh Mạn Tại Trung Tâm Cơ Xương Khớp

Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai có các chương trình quản lý bệnh mạn tính tại Trung tâm theo bảo hiểm y tế hoặc không theo bảo hiểm y tế. Người bệnh tham gia các chương trình quản lý bệnh mạn tính sẽ được khám định kỳ, tư vấn, theo dõi, lưu hồ sơ sức khỏe tại Trung tâm. Việc tham gia các chương trình quản lý bệnh mạn tính sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh trong việc điều tị và kiểm soát bệnh.