Đăng Ký Khóa Học Chuyên Đề Thấp Khớp Học Của APLAR/VRA

Quý đồng nghiệp có mong muốn tham dự “Khoá học chuyên đề thấp khớp học” do VRA tổ chức cần đăng ký trước với Ban tổ chức. Để đăng ký quý đồng nghiệp vui lòng quét mã QR trong ảnh hoặc đăng nhập vào đường Link đăng ký tại đây.

Viết một bình luận