Danh Sách Bác Sĩ Trung Tâm Cơ Xương Khớp

___________________________________

Giáo sư/Phó giáo sư

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng

___________________________________

Tiến sĩ/Bác sĩ chuyên khoa 2

TS. BS. Trần Thị Tô Châu

TS. BS. Nguyễn Thị Phương Thủy

TS. BS. Lê Thị Liễu

TS. BS. Bùi Hải Bình

TS. BS. Nguyễn Thị Nga

TS. BS. Tạ Thị Hương Trang

TS. BS. Nguyễn Thị Như Hoa

TS. BS. Trần Thị Thu Huyền

BSCK 2. Phùng Đức Tâm

BSCK 2. Hoàng Thị Phương Thảo

___________________________________

Thạc sĩ/Bác sĩ chuyên khoa 1

ThS. BS. Trần Hoài Dương

ThS. BS. Trần Ngọc Tùng

ThS. BS. Phạm Thị Minh Nhâm

ThS. BS. Trần Huyền Trang

ThS. BS. Nguyễn Ngọc Bích

ThS. BS. Đào Thị Thanh Nhạn

ThS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

ThS. BS. Nguyễn Thị Hạnh

ThS. BS. Trần Thị Minh Phượng

ThS. BS. Nguyễn Đức Phong

ThS. BS. Phạm Ngọc Dương

ThS. BS. Hoàng Huế Anh

BSCK 2. Lê Thị Hải Hà

ThS. BS. Nguyễn Thị Bảo Thoa

ThS. BS. Ngô Thị Trang

ThS. BS. Đinh Hà Giang

ThS. BS. Phùng Văn Anh Đức

BSCK 1: Ngọ Công Minh

___________________________________

Bác sĩ