Hội Nghị Khoa Học Hội Thấp Khớp Học Hà Nội 2023

Hội Thấp khớp học Hà Nội dự định tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2023 vào tháng 12 tại Hà Nội. Theo TS. Nguyễn Huy Thông – Thư ký hội nghị, Ban tổ chức hội nghị đang lên chương trình và kế hoạch chi tiết cho sự kiện. Theo thông báo số 3 của Ban tổ chức, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 09 tháng 12 năm 2023. Quý vị và đồng nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với TS. Thông qua địa chỉ email: thongnh@vmmu.edu.vn để biết thêm chi tiết. Thông tin cụ thể hơn về hội nghị vào thời điểm hiện tại có trong thông báo số 2 của Ban tổ chức hội nghị phía dưới.

Viết một bình luận