Hội Nghị Khoa Học Thường Niên Lân Thứ XXI – VRA 2024

Hội Thấp Khớp học Việt Nam xin trân trong thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học thường niên của lần thứ XXI – VRA 2024 của Hội Thấp khớp học như sau:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXI – VRA 2024

Thời gian: Ngày 05 & 06 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Thành phố Ninh Bình

Viết một bình luận