Hội nghị lần thứ 25 Hội Thấp khớp học Châu Á Thái Bình Dương – APLAR

Hội nghị của Hội Thấp khớp học Châu Á Thái Bình Dương APLAR năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 12 năm 2023 tại Chiang Mai, Thái Lan. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hội nghị lần này sẽ quay trở lại hình thức tổ chức trực tiếp với những bài báo cáo chất lượng về các nghiên cứu khoa học mới nhất trong chuyên ngành Thấp khớp học.

Thành viên của Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) được giảm 15% phí đăng ký tham dự (mã giảm giá: VRA15).

Link đăng ký tham gia và thông tin chi tiết về APLAR 2023 tại đây.

Viết một bình luận