Hội Nghị Thấp Khớp Học Châu Á Thái Bình Dương APLAR 2023

Hội nghị thấp khớp học Châu Á Thái Bình Dương năm 2023, gọi tắt là APLAR 2023, được tổ chức từ ngày 07-11 tháng 12 năm 2023 tại Chiang Mai, Thái Lan. Thông tin chi tiết về hội nghị có thể được tham khảo tại đây.

Viết một bình luận