Hội Nghị Thấp Khớp Học Hoa Kỳ 2023

Hội nghị khoa học thường niên Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ 2023, viết tắt là ACR Convergence, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị San Diego, San Diego, California, Hoa Kỳ từ ngày 10 đến 15 tháng 11 năm 2023. Thông tin chi tiết về hội nghị có thể được tham khảo tại đây.

Viết một bình luận