Lịch Công Việc Từ 04/12 Đến 10/12/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGHIỀNTRANG DYẾNNGABÌNH
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHMAIHUYỀNBÌNHHẠNH
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYLIỄUCHÂUCHÂUTHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   BÍCH 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)HẠNHHOANGA (PHƯƠNG)HIỀNYẾN  
SIÊU ÂM P410 (7h – 16h30)BÍCHĐỨCDƯƠNG BĐỨCTHOA
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)NGATHOAHOATÂMTRANG D
NỘI SOI KHỚPTÂM (PHƯƠNG)DƯƠNG B (PHƯƠNG)TÂM  DƯƠNG B (PHƯƠNG)ĐỨC
SINH THIẾT CƠ MỞTÂMDƯƠNG BTÂMDƯƠNG BĐỨC
TIÊM KHỚP K1BÌNHHUYỀNBÍCHHUẾ ANHMAI
TIÊM KHỚP K2MAIHUẾ ANHHIỀNTRANG DHUYỀN
HẠNHTHOA
ĐIỆN CƠYẾNTHẢOTHẢOHOATHẢO
KHÁM P426 K1  TS LIỄU  

Viết một bình luận