Lịch Công Việc Từ 08.01 Đến 14.01.2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGMAIBÍCHHẠNHNHẠNDƯƠNG B
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHHẢIMAITÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYTRANG AHOACHÂULIỄU
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   PHONG 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)YẾNTRANG BHIỀNPHƯỢNGTRANG A
SIÊU ÂM P410 (7h – 16h30)PHƯỢNGDƯƠNG BPHONGHOAYẾN
TRANG A
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)HẠNHNHẠNBÍCHTÂMĐỨC
NỘI SOI KHỚPPHONGTÂM (PHƯƠNG)TÙNG (PHƯƠNG)DƯƠNG B (PHƯƠNG)TÂM
SINH THIẾT CƠ MỞPHONGTÂMTÙNGDƯƠNG BTÂM
TIÊM KHỚP K1BÍCHMAIĐỨCHIỀN
HUẾ ANH
TIÊM KHỚP K2NHẠNĐỨCHUẾ ANHHẠNHPHƯỢNG
TÙNG
ĐIỆN CƠTRANG BHOAHẢIYẾNTRANG B
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS HIỀNTS CHÂUPGS THỦYTS HẢI

Viết một bình luận