Lịch Công Việc Từ 11/12 Đến 17/12/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGHIỀNHẠNHTHOAHUẾ ANH (PHƯƠNG)YẾN
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHMAIHUYỀNBÌNHTÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYCHÂULIỄUCHÂULIỄU
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   TRANG D 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)HẠNHTHOAHIỀNNGAPHƯỢNG
YẾNTHẢO
SIÊU ÂM P410 (7h – 16h30)BÍCHĐỨCTRANG DĐỨCTHOA
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)TRANG DHOAPHƯỢNGTÂMHẠNH
NỘI SOI KHỚPTÂM (PHƯƠNG)TÙNG (PHƯƠNG)TÂMTÙNG (PHƯƠNG)ĐỨC
SINH THIẾT CƠ MỞTÂMTÙNGTÂMTÙNGĐỨC
TIÊM KHỚP K1BÌNHHUYỀNHUẾ ANHHUYỀNBÍCH
MAI
TIÊM KHỚP K2MAIHIỀNBÍCHPHƯỢNGNGA
BÌNH
ĐIỆN CƠTHẢOYẾNHOATHẢOHOA
KHÁM P426 K1  PGS. THỦY  

Viết một bình luận