Lịch Công Việc Từ 13/11 Đến 19/11/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGBÌNHHUYỀNTRANG AMAI
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHHUYỀNMAITÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA,
TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA
LIỄUCHÂUTHỦYCHÂUTHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ
(CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)
   TÙNG 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP 
(NỘI TRÚ)
TRANG ANHẠNPHƯỢNGBÍCHTHẢO
SIÊU ÂM P410 (7h – 16h30)NHẠNDƯƠNG BTRANG DPHONGPHƯỢNG
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)TRANG DPHONGBÍCHDƯƠNG BĐỨC
NỘI SOI KHỚP     
SINH THIẾT CƠ MỞTHẢOTÙNGDƯƠNG BNHẠNPHONG
TIÊM KHỚP K1TÙNGĐỨCMAIHUYỀN
HUẾ ANH
TIÊM KHỚP K2HUẾ ANHPHƯỢNGTHẢOĐỨCBÌNH
BÌNH
ĐIỆN CƠHẢIHOAHẢIHOAHOA
HẢI
CXK 4 (CHIỀU)DƯƠNG BBÍCHTRANG APHƯỢNGTRANG D
KHÁM P426 K1  TS LIỄU  Viết một bình luận