Lịch Công Việc Từ 15.01 Đến 21.01.2024

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGYẾNNHẠNPHONGHUẾ ANHMAI
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHHẢIMAITÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYHOATRANG ACHÂULIỄU
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   PHƯỢNG 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)HIỀNHẠNHTRANG BPHONGBÍCH
SIÊU ÂM P410 (7h – 16h30)TRANG APHƯỢNGĐỨCBÍCHNHẠN
YẾN
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)TÂMDƯƠNG BNHẠNHẠNHPHƯỢNG
NỘI SOI KHỚPĐỨCPHONGTÙNGDƯƠNG BTÂM
SINH THIẾT CƠ MỞĐỨCPHONGTÙNGDƯƠNG BDƯƠNG B
TIÊM KHỚP K1BÍCHTÙNGĐỨCHUẾ ANH
PHƯỢNG
TIÊM KHỚP K2HẠNHMAIHIỀNTÂM
HIỀN
ĐIỆN CƠHOATRANG BYẾNTRANG BHẢI
HẢI
KHÁM P426 K1TS LIỄUTS TRANG ATS CHÂUPGS THỦYTS HOA

Viết một bình luận