Lịch Công Việc Từ 18/12 Đến 24/12

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGDƯƠNG BHẠNHTHOAHUẾ ANH (PHƯƠNG)TRANG D
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHMAIBÌNHDƯƠNG BTÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYCHÂULIỄUBÌNHTHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   HẠNH 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)YẾNTHẢOHẠNHNGAYẾN
BÍCH
SIÊU ÂM P410 (7h – 16h30)HOAĐỨCTRANG DĐỨCPHƯỢNG
TRANG DNGA
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)BÍCHPHƯỢNGTÂMTHOADƯƠNG B
NỘI SOI KHỚPTÂM (PHƯƠNG)TÙNG (PHƯƠNG)ĐỨCTÙNG (PHƯƠNG)TÂM
SINH THIẾT CƠ MỞTÂMTÙNGĐỨCTÙNGTÂM
TIÊM KHỚP K1BÌNHNGAHUẾ ANHMAINGA
PHƯỢNG
TIÊM KHỚP K2MAITHOABÍCHPHƯỢNGBÍCH
TRANG DYẾN
ĐIỆN CƠTHẢOYẾNHOATHẢOHOA
KHÁM P426 K1  BSCC CHÂUTS LIỄU 

Viết một bình luận