Lịch Công Việc Từ 20/11 Đến 26/11/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGHẢIHOADƯƠNG BTRANG DBÍCH
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHHUYỀNMAITÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOALIỄUBÌNHTHỦYTRANG ATHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ
(CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)
    
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)TRANG DNHẠNPHƯỢNGBÍCHTHẢO
TRANG B
SIÊU ÂM P410 (7h – 16h30)NHẠNĐỨCTRANG DPHONGPHƯỢNG
SIÊU ÂM P411 (6h30 – 15h30)PHONGTRANG ABÍCHDƯƠNG BĐỨC
NỘI SOI KHỚP     
SINH THIẾT CƠ MỞTÙNGDƯƠNG BPHONGTÙNGPHONG
TIÊM KHỚP K1HUYỀNTÙNGĐỨCNHẠN
TIÊM KHỚP K2BÌNHTHẢOHUẾ ANHHUYỀNHUẾ ANH
ĐIỆN CƠHOAHẢITRANG BTHẢOTRANG B
CXK 4 (CHIỀU)TRANG AMAITRANG APHƯỢNG
KHÁM P426 K1  TS MAI  Viết một bình luận