Lịch Công Việc Từ 27/11 Đến 03/12/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
TRỰC BUỒNGBÍCHHUẾ ANH (MINH)TRANG D  BÌNHHẢI
HỘI CHẨN ĐI   HUẾ ANHMAIHUYỀNTÙNG
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYTRANG ATHỦYLIỄULIỄU
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   HOA 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚP  (NỘI TRÚ)TRANG DBÍCHPHƯỢNGNHẠNBÍCH
SIÊU ÂM P410
(7h – 16h30)
PHƯỢNGĐỨCBÍCHHOADƯƠNG B
NHẠNTRANG A
SIÊU ÂM P411
(6h30 – 15h30)
TRANG ANHẠNDƯƠNG BTRANG DĐỨC
NỘI SOI KHỚPNHẠNDƯƠNG B (PHƯƠNG)TÙNG (PHƯƠNG)ĐỨCBÌNH (PHƯƠNG)
SINH THIẾT CƠ MỞĐỨCDƯƠNG BTÙNGĐỨCPHƯỢNG
TIÊM KHỚP K1TÙNG (MINH)TRANG A (MINH)HUẾ ANHHUYỀN
TIÊM KHỚP K2MAIPHƯỢNGHÀ  PHƯỢNG
HUYỀNHUẾ ANHBÌNH
ĐIỆN CƠTRANG BTRANG BTRANG BHẢIHOA
KHÁM P426 K1TS HUYỀN TS MAI  Viết một bình luận