Lịch Khám Bệnh Nhà K1 Và K2 Từ 01/01/2024 Đến 04/02/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2DƯƠNG A NGADƯƠNG A NGADƯƠNG A NGADƯƠNG A NGADƯƠNG A NGA
PK204 CXK3THẢOTHẢOTHẢOTHẢOTHẢO
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến 15h30)TS TRẦN THU HUYỀNTS TRẦN THU HUYỀNTS TRẦN THU HUYỀNTS TRẦN THU HUYỀNTS TRẦN THU HUYỀN
KHÁM YÊU CẦU P408 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS NGÔ THỊ TRANGTHS NGÔ THỊ TRANGTHS NGÔ THỊ TRANGTHS NGÔ THỊ TRANGTHS NGÔ THỊ TRANG
KHÁM YÊU CẦU P409 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS NGUYỄN THỊ BẢO THOATHS NGUYỄN THỊ BẢO THOATHS NGUYỄN THỊ BẢO THOATHS NGUYỄN THỊ BẢO THOATHS NGUYỄN THỊ BẢO THOA
KHÁM YÊU CẦU P428 (TỪ 07h30 đến 17h00)TS BÙI HẢI BÌNHTS BÙI HẢI BÌNHTS BÙI HẢI BÌNHTS BÙI HẢI BÌNHTS BÙI HẢI BÌNH
KHÁM YÊU CẦU P426 (TỪ 6H00  đến 15h30)BSCC NGABSCC NGATS LIỄUBSCC NGABSCC NGA
KHÁM T76/113/120/127/13/2
KHÁM CHỦ NHẬT7/1 – TS MAI – THS PHONG14/1 – TS MAI – THS BÍCH21/1 – TS MAI – THS YÉN28/1 – TS MAI – TS HẢI4/2 – TS MAI – TS BÌNHViết một bình luận