Lịch Khám Bệnh Nhà K1 Và K2 Từ 04/12 Đến 31/12/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1            CXK2DƯƠNG ANHẠNDƯƠNG ANHẠNDƯƠNG ANHẠNDƯƠNG ANHẠNDƯƠNG ANHẠN
PK204 CXK3TRANG BTRANG BTRANG BTRANG BTRANG B
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
KHÁM YÊU CẦUP407(TỪ 06h00 đến 15h30)TS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢITS TRẦN PHƯƠNG HẢI
KHÁM YÊU CẦU P408(TỪ 06h00 đến 15h30)THS LÊ THỊ HẢI HÀTHS LÊ THỊ HẢI HÀTHS LÊ THỊ HẢI HÀTHS LÊ THỊ HẢI HÀTHS LÊ THỊ HẢI HÀ
KHÁM YÊU CẦU P409(TỪ 06h00 đến 15h30)THS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS NGUYỄN ĐỨC PHONG
KHÁM YÊU CẦU P428(TỪ 07h30 đến 17h00)TS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANG
KHÁM YÊU CẦU P426(TỪ 6H00  đến 15h30)BSCC NGABSCC NGATS LIỄUBSCC NGABSCC NGA
KHÁM T79/1216/1223/1230/12 
KHÁM CHỦ NHẬT10/12– TS MAI – THS THOA17/12– TS MAI– THS TRANG D24/12– TS MAI- THS TRANG B31/12– TS MAI- THS PHONG 

Viết một bình luận