Lịch Khám Bệnh Nhà K1 Và K2 Từ 30/10 Đến 03/12/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2DƯƠNG A THOADƯƠNG A THOADƯƠNG A THOADƯƠNG A THOADƯƠNG A THOA
PK204 CXK3HẠNHHẠNHHẠNHHẠNHHẠNH
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến 15h30)TS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀNTS NGUYỄN THỊ HIỀN
KHÁM YÊU CẦU P408 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS PHÙNG ĐỨC TÂMTHS PHÙNG ĐỨC TÂMTHS PHÙNG ĐỨC TÂMTHS PHÙNG ĐỨC TÂMTHS PHÙNG ĐỨC TÂM
KHÁM YÊU CẦU P409 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS NGUYỄN THỊ NGỌC YẾNTHS NGUYỄN THỊ NGỌC YẾNTHS NGUYỄN THỊ NGỌC YẾNTHS NGUYỄN THỊ NGỌC YẾNTHS NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
KHÁM YÊU CẦU P428 (TỪ 07h30 đến 17h00)TS NGUYỄN THỊ NGATS NGUYỄN THỊ NGATS NGUYỄN THỊ NGATS NGUYỄN THỊ NGATS NGUYỄN THỊ NGA
KHÁM YÊU CẦU P426 (TỪ 6H00  đến 15h30)BSCC NGABSCC NGABSCC CHÂUBSCC NGABSCC NGAViết một bình luận