Lịch Khám Bệnh Theo Yêu Cầu Từ 21/08/2023 Đến 23/09/2023

 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ 9 TẦNG
TIÊM KHỚP K1 (TỪ 07h30 đến 16h30)TÙNGTRANG DHUẾ ANHTRANG ATRANG B
NGAHẢIPHƯỢNGTHOATÂM
SIÊU ÂM KHỚP P.411 (TỪ 6h00 đến 16h30)HẠNHPHƯỢNGTRANG ATRANG DPHƯỢNG
SIÊU ÂM KHỚP P.410 (TỪ 07h00 đến 16h30)HOATRANG AHẠNHHẠNHTRANG D
NHẠNĐỨC
KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến 16h30)TS. TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTHS. TRẦN NGỌC TÙNGTHS. NGÔ THỊ TRANGTHS. TRẦN HUYỀN TRANGTS. NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
KHÁM YÊU CẦU P408 (TỪ 06h00 đến 16h30)THS. TRẦN THỊ MINH PHƯỢNGTHS. NGUYỄN THỊ HẠNHTHS. TRẦN NGỌC TÙNGTHS. HOÀNG HUẾ ANHTHS. HOÀNG HUẾ ANH
KHÁM YÊU CẦU P409 (TỪ 06h00 đến 16h30)THS. NGÔ THỊ TRANGTHS. TRẦN HUYỀN TRANGTS. NGUYỄN THỊ NHƯ HOATHS. TRẦN THỊ MINH PHƯỢNGTHS. NGUYỄN THỊ HẠNH
KHÁM YÊU CẦU P428 (TỪ 07h30 đến 17h00)TS. LÊ THỊ LIỄUTS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦYTS. BÙI HẢI BÌNHTS. TRẦN THỊ TÔ CHÂUTS. TẠ THỊ HƯƠNG TRANG
ĐIỆN CƠTRANG BHOATRANG BHOAYẾN
KHÁM T75/8 THS. NGUYỄN NGỌC BÍCH12/8 THS. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN19/8 TS. TRẦN PHƯƠNG HẢI26/8 TS BÙI HẢI BÌNH

Viết một bình luận