Lịch Khám Bệnh Thường Quy Từ 21/08/2023 Đến 23/09/2023

PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP 203, 204 KHOA KHÁM BỆNH
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1 CXK2DƯƠNG A HIỀNDƯƠNG A HIỀNDƯƠNG A HIỀNDƯƠNG A HIỀNDƯƠNG A HIỀN
PK204 CXK3HUYỀNHUYỀNHUYỀNHUYỀNHUYỀN
TIÊM KHỚP KKBHUẾ ANHHUẾ ANHGIANGTÙNGTÙNG

Viết một bình luận