Lịch Làm Việc Ngoại Trú Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 15/07/2024 Đến 21/07/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2 NGA
TRANG D
NGA TRANG DNGA
TRANG D
NGA TRANG DNGA
TRANG D
PK204 CXK3HOAHOAHOAHOAHOA
PK 412 CXK4              CXK5TRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONG
TIÊM KHỚP 204ĐỨCMINHMINHTÙNG
HẢIBÍCHDŨNG
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
P407  BSCKII. TÙNGBSCKII. TÙNGBSCKII. TÂMPGS. THUỶ BSCKII. TÂM
P408  THS. THOATHS. NHÂMTHS. GIANGTHS. NHÂMTHS. NHÂM
P409  THS. HẠNHTS. CHÂU THS. HẠNHTHS. THOABSCKII. THẢO
P422  BSCKII. HÀBSCKII. HÀBSCKII. HÀTHS. HUẾ ANHTHS.  HUẾ ANH
P428  THS. GIANGTHS. NHẠNBSCKII. DƯƠNG BTHS. NHẠNBSCKII. DƯƠNG B
P426  TS. LIỄUTS. MAIBSCKII. THẢOTS. MAITS. MAI
SIÊU ÂM P410 MÁY 1TÂMHẠNHNHẠNDƯƠNG BTHOA
SIÊU ÂM P410 MÁY 2 (6H15 – 12H)NHÂMTRANG BDƯƠNG CBÍCHPHƯƠNG
SIÊU ÂM P411NHẠNDƯƠNG BTHOATÂMHẠNH
TIÊM KHỚP P412MAIHUẾ ANHMAITÙNG
TÙNG
ĐIỆN CƠ P429THẢOGIANGNHÂMTHẢOGIANG
KHU ĐT BAN NGÀY7h30-12hHUẾ ANHHẢIHUẾ ANHGIANGĐỨC
12h – 16h30DƯƠNG CTRANG BDŨNG

Viết một bình luận