Lịch Làm Việc Ngoại Trú Từ 02/10/2023 Đến 08/10/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1 CXK2DƯƠNG A DƯƠNG BDƯƠNG A DƯƠNG BDƯƠNG A DƯƠNG BDƯƠNG A DƯƠNG BDƯƠNG A DƯƠNG B
PK204 CXK3TRANG DTRANG DTRANG DTRANG DTRANG D
TIÊM KHỚP K2HUẾ ANHHUYỀNTÙNGHUYỀN
MAIĐỨCNHẠN
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
TIÊM KHỚP K1 (TỪ 07h30 đến 16h30)HUYỀNHUẾ ANHTÙNG (MINH)HUẾ ANHTÙNG
ĐIỆN CƠ (TỪ 07h00 đến 16h30)TRANG BHOATRANG BHOATRANG B
HOA
SIÊU ÂM KHỚP P.411 (TỪ 6h00 đến 15h30)BÍCHTRANG APHƯỢNGBÍCHPHONG
SIÊU ÂM KHỚP P.410 (TỪ 07h00 đến 16h30)PHƯỢNGBÍCHPHONGTRANG ATRANG A
PHONGPHƯỢNG
KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến 15h30)TS LÊ THỊ LIỄUTHS TRẦN NGỌC TÙNGTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTHS TRẦN HUYỀN TRANGTS NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
KHÁM YÊU CẦU P408 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS TRẦN  NGỌC TÙNGTHS TRẦN HUYỀN TRANGTHS NGUYỄN NGỌC BÍCHTHS TRẦN MINH PHƯỢNGTHS HOÀNG HUẾ ANH
KHÁM YÊU CẦU P409 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS TRẦN MINH PHƯỢNGTHS HOÀNG HUẾ ANHTHS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS NGUYỄN NGỌC BÍCH
KHÁM YÊU CẦU P428 (TỪ 07h30 đến 17h00)TS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TRẦN THU HUYỀNTS NGUYỄN THỊ NHƯ HOATS TRẦN THU HUYỀNTS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY
KHÁM YÊU CẦU P426 (TỪ 6H00  đến 15h30)BSCC NGABSCC NGABSCC CHÂUBSCC NGABSCC NGA
KHÁM T7 7/1014/1021/1028/10
KHÁM CHỦ NHẬT1/10 TS NGA8/10 THS HẠNH15/10 TS TRANG A22/10 THS HÀ29/10 THS DƯƠNG B

Viết một bình luận