Lịch Làm Việc Ngoại Trú Từ 09/10/2023 Đến 15/10/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1
CXK2
DƯƠNG A
DƯƠNG B
DƯƠNG A DƯƠNG BDƯƠNG A
DƯƠNG B
DƯƠNG A
DƯƠNG B
DƯƠNG A
DƯƠNG B
PK204 CXK3TRANG DTRANG DTRANG DTRANG DTRANG D
TIÊM KHỚP K2HUẾ ANHHẢITÙNGHUYỀN
MAIĐỨCNHẠN
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
TIÊM KHỚP K1 (TỪ 07h30 đến 16h30)HUYỀNHUẾ ANHTÙNG (MINH)HUẾ ANHTÙNG
ĐIỆN CƠ (TỪ 07h00 đến 16h30)TRANG BHOATRANG BHOATRANG B
HOA
SIÊU ÂM KHỚP P.411 (TỪ 6h00 đến 15h30)BÍCHTRANG APHƯỢNGBÍCHHẠNH
SIÊU ÂM KHỚP P.410 (TỪ 07h00 đến 16h30)PHƯỢNGBÍCHHẠNHTRANG APHƯỢNG
HẠNHTRANG A
KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến 15h30)TS LÊ THỊ LIỄUTHS TRẦN NGỌC TÙNGTS TRẦN THU HUYỀNTHS TRẦN HUYỀN TRANGTS NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
KHÁM YÊU CẦU P408 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS TRẦN  NGỌC TÙNGTHS TRẦN HUYỀN TRANGTHS NGUYỄN NGỌC BÍCHTHS TRẦN MINH PHƯỢNGTHS HOÀNG HUẾ ANH
KHÁM YÊU CẦU P409 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS NGUYỄN THỊ HẠNHTHS TRẦN MINH PHƯỢNGTHS HOÀNG HUẾ ANHTHS NGUYỄN THỊ HẠNHTHS NGUYỄN NGỌC BÍCH
KHÁM YÊU CẦU P428 (TỪ 07h30 đến 17h00)TS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TRẦN THU HUYỀNTS NGUYỄN THỊ NHƯ HOATS TRẦN THU HUYỀNTS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY
KHÁM YÊU CẦU P426 (TỪ 6H00  đến 15h30)BSCC NGABSCC NGABSCC CHÂUBSCC NGABSCC NGA
KHÁM T7 7/10 THS TRANG B -THS HUẾ ANH14/10 TS TRANG A -THS YẾN21/10 TS HUYỀN -THS TRANG B28/10 THS HẠNH – THS BÍCH
KHÁM CHỦ NHẬT1/10 TS HUYỀN – TS MAI – THS NHẠN8/10 THS YẾN – TS MAI – TS NGA15/10 TS HUYỀN – TS MAI – THS HẠNH22/10 THS HẠNH – TS MAI – TS TRANG A29/10 THS HUẾ ANH – TS MAI – THS HÀ

Viết một bình luận