Lịch Làm Việc Ngoại Trú Từ 22/10/2023 Đến 29/10/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1 CXK2DƯƠNG A DƯƠNG BDƯƠNG A PHƯỢNGDƯƠNG A
BÍCH
DƯƠNG A DƯƠNG BDƯƠNG A DƯƠNG B
PK204 CXK3TRANG DTRANG DTRANG DTRANG DTRANG D
TIÊM KHỚP K2HÀ (MINH)MAITHOAHẠNH  HUYỀN (MINH)
HẢI
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
TIÊM KHỚP K1 (TỪ 07h30 đến 16h30)HUẾ ANHHUẾ ANHHUYỀNHUẾ ANHPHONG
ĐIỆN CƠ (TỪ 07h00 đến 16h30)HOAHẢIYẾNHOAHOA
SIÊU ÂM KHỚP P.411 (TỪ 6h00 đến 15h30)BÍCHHẠNHPHONGTRANG APHƯỢNG
SIÊU ÂM KHỚP P.410 (TỪ 07h00 đến 16h30)PHONGTRANG APHƯỢNGBÍCHHẠNH
KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến 15h30)TS TRẦN THU HUYỀNTS NGUYỄN THỊ NHƯ HOATS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS LÊ THỊ LIỄUTS TẠ THỊ HƯƠNG TRANG
KHÁM YÊU CẦU P408 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS NGUYỄN THỊ HẠNHTHS NGUYỄN NGỌC BÍCHTHS NGUYỄN THỊ HẠNHTHS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS HOÀNG HUẾ ANH
KHÁM YÊU CẦU P409 (TỪ 06h00 đến 15h30)THS TRẦN THỊ MINH PHƯỢNGTHS NGUYỄN ĐỨC PHONGTHS HOÀNG HUẾ ANHTHS TRẦN THỊ MINH PHƯỢNGTHS NGUYỄN NGỌC BÍCH
KHÁM YÊU CẦU P428 (TỪ 07h30 đến 17h00)TS TẠ THỊ HƯƠNG TRANGTS TRẦN THU HUYỀNTS NGUYỄN THỊ NHƯ HOATS TRẦN THU HUYỀNTS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY
KHÁM YÊU CẦU P426 (TỪ 6H00  đến 15h30)BSCC NGABSCC NGABSCC CHÂUBSCC NGABSCC NGA
KHÁM T7 7/10
THS TRANG B
THS HUẾ ANH
14/10
TS TRANG A
THS YẾN
21/10
TS HUYỀN THS TRANG B
28/10
THS HẠNH
THS BÍCH
KHÁM CHỦ NHẬT1/10
TS HUYỀN – TS MAI – THS NHẠN
8/10
THS YẾN – TS MAI – TS NGA
15/10
TS HUYỀN – TS MAI – THS HẠNH
22/10
THS HẠNH – TS MAI – TS TRANG A
29/10
THS HUẾ ANH – TS MAI – THS HÀViết một bình luận