Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 02/10/2023 Đến 08/10/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
KHU NỘI TRÚ
TRỰC BUỒNGNGA (MINH)HẢIHIỀNYẾN (MINH)MAI
HỘI CHẨN ĐI   HIỀNTHẢONHẠNTHOA
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOABÌNHTHỦYLIỄUCHÂUBÌNH
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   HẢI 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚPTÂMYẾNNGATHẢOTHOA
NỘI SOI KHỚPĐỨCTÂMTÂMNHẠNĐỨC
SINH THIẾT CƠ MỞĐỨCTÂMYẾNNHẠNĐỨC
TIÊM KHỚP K2MAI (C)HÀ (MINH) ĐỨC (C)NHẠN (C)
CXK 4 (CHIỀU)HẢIMAIBÌNHHIỀN
KHÁM T7 7/1014/1021/1028/10
KHÁM CHỦ NHẬT1/10 TS NGA8/10 THS HẠNH15/10 TS TRANG A22/10 THS HÀ29/10 THS DƯƠNG B

Viết một bình luận