Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 09/10/2023 – 15/10/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
KHU NỘI TRÚ
TRỰC BUỒNGNGA
(MINH)
HẢIHIỀNYẾN
(MINH)
MAI
HỘI CHẨN ĐI   HIỀNTHẢONHẠNTHOA
HỘI CHẨN LIÊN KHOA,
HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN,
TẠI KHOA
BÌNHTHỦYLIỄUCHÂUBÌNH
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ
(CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)
   THẢO 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚPTÂMYẾNTHẢONGATHOA
NỘI SOI KHỚPĐỨCTÂMTÂMNHẠNĐỨC
SINH THIẾT CƠ MỞĐỨCTÂMTHOANHẠNĐỨC
TIÊM KHỚP K2MAI (C)HẢIĐỨC (C)NHẠN (C)
CXK 4 (CHIỀU)HẢIMAIBÌNHHIỀN

Viết một bình luận