Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 16/10/2023 – 22/10/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
KHU NỘI TRÚ
TRỰC BUỒNGNGAYẾNĐỨCMAIHẢI
HỘI CHẨN ĐI   NHẠNTHẢOHIỀNTHOA
HỘI CHẨN LIÊN KHOA,
HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA
BÌNHTHỦYLIỄUCHÂUBÌNH
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ
(CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)
    
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚPYẾNTHOATHẢONGATÂM
NỘI SOI KHỚPĐỨCBÌNHTÂMTÂMNHẠN
SINH THIẾT CƠ MỞĐỨCĐỨCYẾNTÂMNHẠN
TIÊM KHỚP K2HÀ (C)MAINHẠN (C)HẢI (C) 
CXK 4 (CHIỀU)HẢIHIỀNHIỀNTHẢO

Viết một bình luận