Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 21/08/2023 Đến 27/08/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
KHU NỘI TRÚ
TRỰC BUỒNGHẢI (MINH)BÌNH (MINH)THOA (MINH)HẢI  THOA
HỘI CHẨN ĐI   TÂMYẾNHẢINGABÌNH
HỘI CHẨN LIÊN KHOA, HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOATHỦYLIỄUCHÂULIỄUTHỦY
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ (CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)   GIANG 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚPTHOAĐỨCĐỨCTÂMNGA
YẾN
NỘI SOIBÌNHTÂMNHẠNNHẠNĐỨC
SINH THIẾT CƠ MỞ + PRPĐỨCTÂMNHẠNĐỨCĐỨC
CXK 4 (CHIỀU)GIANGGIANG  TÂMNHẠNGIANG
SIÊU ÂM KHỚP P410 K1NHẠN (C) ĐỨC (C)  
TIÊM KHỚP KKB  GIANG  
CXK1- PHÒNG 203- KKB  NGAYẾNNHẠN
TIÊM KHỚP K1NGA (C)HẢI (C) THOA (C)TÂM (C)
KHÁM YÊU CẦU P428 (TỪ 07h30 đến 17h00)  BÌNH  
ĐIỆN CƠ    YẾN
KHÁM CHỦ NHẬT5/8  12/8  20/8 TS. TRẦN THỊ THU HUYỀN27/8 TS BÙI HẢI BÌNH 

Viết một bình luận