Lịch Làm Việc Nội Trú Từ 23/10/2023 – 29/10/2023

CÔNG VIỆCTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
KHU NỘI TRÚ
TRỰC BUỒNGNGAMAITHẢO
(MINH)
HẢI
HỘI CHẨN ĐI   THOATHẢONHẠNHIỀN
HỘI CHẨN LIÊN KHOA,
HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN +  TẠI KHOA
BÌNHNGALIỄUTHỦYCHÂU
HỘI CHẨN BỆNH PHỔI KẼ
(CHIỀU T5 TẠI TT HÔ HẤP)
   BÌNH 
SIÊU ÂM + TIÊM KHỚPYẾNTHOAHIỀNĐỨCTHẢO
NGA
NỘI SOI KHỚPNHẠNĐỨCBÌNHNHẠNBÌNH
SINH THIẾT CƠ MỞNHẠNĐỨCĐỨCNHẠNĐỨC
TIÊM KHỚP K2
(MINH)
MAITHOA  
HẢI
ĐIỆN CƠ HẢIYẾN  
CXK 4 (CHIỀU)HẢIHIỀNNGAMAIYẾN

Viết một bình luận